R.O.S.S.E.M. staat voor Radicale Omvormers en Sociale Strijders voor een Eerlijke Maatschappij. Stichter is Jean Pierre van Rossem die de partij op weg naar de verkiezingen leidde, dit in continue samenspraak met de Denktank Daniel Huet. Eind oktober 2013 droeg hij het partijvoorzitterschap over aan Nora Azdad die een veel groter organisatietalent heeft dan hijzelf.

ROSSEM 1

ROSSEM 2

R.O.S.S.E.M. is de enige partij in het politieke halfrond die een ijzersterk programma wist uit te dokteren gesteund op een wetenschappelijke en rationele analyse. Hierbij kon inderdaad een beroep worden gedaan op de vierkoppige Denktank Daniel Huet die continu gezocht heeft naar oplossingen voor de werkelijke problemen van deze postmoderne hedonistische samenleving. Die oplossingen zijn heel concreet en vindt men terug in de verschillende wetenschappelijke bijdragen die werden samengebracht onder de rubriek “Notities” (zie menubalk bovenaan). Wij weten hoe jobs kunnen worden gecreëerd; hoe de jeugdwerkloosheid kan worden opgelost; hoe de concurrentiekracht van onze economie kan worden verbeterd (dat kunnen we financieren door het heffen gedurende vijf jaar van een rijkentaks op woningen die meer dan een miljoen hebben gekost); hoe de veiligheid kan worden verhoogd, de criminaliteit met meer dan een kwart kan dalen zonder dat het een cent meer kost; hoe een dreigende bankencrisis binnen de eurozone kan worden vermeden; hoe men kan verhinderen dat het IMF straks de houders van spaarboekjes 10 % armer maakt om kwakkelende casinobanken overeind te houden; welke de gepaste antwoorden zijn op vraagstukken van mobiliteit en vergrijzende bevolking (om de pensioenlast te kunnen blijven betalen kunnen we een meerwaardetaks op verhandelde aandelen invoeren); maar ook hoe de Veiligheidsraad kan worden gereorganiseerd in een inspanning voor oorlogsbeheersing; waarom de Verenigde Staten helemaal niet die onschuldige bondgenoot zijn die we ervan verwachten; waarom Amerikaanse kernwapens op Belgisch grondgebied moeten worden verwijderd; maar wij zijn ook hardnekkige tegenstander van de onwettige GAS boetes die de verzuring van onze onverdraagzame samenleving alleen maar verergeren; wij zijn ook een heftig tegenstander van dierenleed en hebben een werkgroep die hiervoor een programma uitwerkt; wij onderschrijven volmondig de Universele Verklaring van de Rechten van het Dier (*) en ijveren ervoor dat die daadwerkelijk wordt nageleefd i.p.v. dode letter te blijven; en een wij hebben er geen probleem mee te ijveren voor de legalisering van cannabis om zo een einde te maken aan een hypocriet gedoogbeleid. R.O.S.S.E.M. wil ook een nationaal noodnummer oprichten om zo alle vormen van pestgedrag beter te kunnen opvangen. Zijn wij links? Zijn wij rechts? Noch het ene, noch het ander. De meeste van de door ons voorgestelde oplossingen zijn out of the box en in die zin zijn wij averechts.

En het is niet omdat ons programma werd ontworpen door academici dat wij naar de kiezer willen gaan met een keurkorps van hooggeschoolden. Wel integendeel gaven wij gewone burgers (Jan en Miet Modaal) eerst een degelijke opleiding via een reeks lessen alvorens ze op de kieslijsten te plaatsen. Wil ook jij erbij komen? Word lid! Stuur dan een eenvoudig mailtje naar politiek2@gmail.com. Wil jij de handen uit de mouwen steken, om flyers uit te delen, om onze plakploegen straks bij te staan, aarzel dan niet: laat ons per mail weten wat je samen met ons wil doen. Wij horen het graag. En nu: met zijn allen vooruit in de richting van het succes.

(*) De Universele Verklaring van de Rechten van het Dier werd al in 1978 door de UNESCO goegekeurd, maar bleef helaas dode letter in de praktijk.