30.01.2014 – Op de vergadering van 24 januari werd een voorontwerp van de kieslijsten goedgekeurd. Er werd besloten dat Vitalski de Antwerpse Kamerlijst zal trekken. In totaal tekenden 25 personen een verbintenis de partij ROSSEM te zullen vertegenwoordigen op 25 mei 2014. Eén geestigaard engageerde zich wel schriftelijk maar liet drie dagen later

04.01.2014 – Op de buitengewone werkvergadering, voorgezeten door Nora Azdad, werd beslist dat geen van de nieuw toegevoegde personen zitting krijgt in het Partijbestuur. Het onderscheid tussen Partijraad en Partijbestuur wordt afgeschaft. Het Partijbestuur wordt beperkt tot 15 leden. N.a.v. de beslissing geen nieuw toegevoegde leden in het partijbestuur op te nemen

24.12.2013 – Partijvoorzitter Nora Azdad wil zo snel mogelijk een buitengewone werkvergadering houden om te onderzoeken in hoeverre het zinvol is de Partijraad en het Partijbestuur te laten samensmelten. Ze stelt voor deze buitengewone algemene vergadering te houden met de bestuursleden die sinds aanvang werkzaam waren binnen de partij. Het betreft dan Jean Pierre

De Raad komt op vrijdag 20 december om 19h bijeen in de Ernest Ourystraat 16 te Hoegaarden. De gehospitaliseerde Pedro Samaey zal daar helaas niet aanwezig kunnen zijn. Het bestuur komt dezelfde dag op dezelfde plaats bijeen om 20h30. Het is nog onzeker of Nora Azdad de vergadering zal kunnen leiden. Indien niet zal de bijeenkomst worden voorgezeten door partijstichter Jean Pierre

21.11.2013 – De eerstvolgende vergadering van het partijbestuur gaat door op vrijdagavond 29 november 20h30 in het partijlokaal aan de Ernest Ourystraat 16 te 3320 Hoegaarden. Dat heeft voorzitter Nora Azdad beslist. Er zal een vijftal niet-bestuursleden tot de vergadering worden toegelaten als toeschouwer. Op zaterdag 23 november houden we een inzamelactie van de laatste handtekeningen in

16.11.2013 – Momenteel is partijvoorzitter Nora Azdad nog aan het aftasten of de eerstkomende vergadering van het partijbestuur beter plaatsgrijpt op vrijdagavond dan wel op zondag in de loop van de namiddag. Naar alle waarschijnlijkheid valt de beslissing nog in de loop van deze week en wordt er een datum vastgeprikt voor de

02.11.2013 – Op maandagavond 4 november komt de Partijraad om 20h30 voor de tweede keer bijeen in het partijlokaal aan de Ernest Ourystraat 16 te 3320 Hoegaarden. Op de agenda staan o.m. (1) Voorbeiding van de inzamelactie van handtekeningen voor de Kamerverkiezingen in Antwerpen; (2) Ontwerp van een display box te plaatsen in kroegen,

26.10.2013 –  De voorzitterverkiezingen zijn in een erg gezellige en constructieve sfeer verlopen. Bij de verkiezingen van de ondervoorzitter en campagneleider haalde Philip Wille de Wael alle acht de stemmen, wat impliceert dat zijn opponent Pedro Samaey zeer sportief zijn stem aan Philip afstond. Als secretaris werd Joris Braem unaniem verkozen. Daarna volgde een reeks constructieve voorstellen m.b.t.

24.10.2013 – Het (verkeerde) gerucht dat Nora Azdad, de Moeder van de Partij, met politiek zou stoppen zorgde gisteren voor verslagenheid binnen de partij. Vandaag is echter gebleken dat daar niets van aan is en dat ze integendeel wel haar kandidatuur stelt voor het voorzitterschap. Vrijdagavond gaat het bij de verkiezing