28.03.2014 – Na het opstappen van de intrigant en ruziestoker Wille de Wael moest er uitgekeken worden naar een nieuwe lijsttrekker voor de Oostvlaamse Kamer. Na overleg met de betrokkenen werd beslist dat Eddy Smets niet langer de lijst van het Vlaams Parlement zal trekken, maar wel de Kamerlijst. Hierdoor kan Brenda Nerinckx dus de lijst voor het Vlaams Parlement trekken. De vrijgekomen tweede plaats op die lijst zal gaan naar Mike van Lyssebettens.

Omdat het weinig zinvol zou zijn Eddy Smets en zijn echtgenote allebei op dezelfde Kamerlijst te zetten werd er beslist dat Izabella Pittmann verhuist naar het Vlaams Parlement en Sylvia van Caeneghem naar de Kamer.

Brenda & Eddy

Verliep de vervanging van Wille de Wael even rimpelloos als probleemloos, dan is dat niet het geval met de vervanging van zijn minnares die zichzelf aan zijn zijde uit de partij zette. Beyens zou normaal de tweede plaats bezetten op de Kamerlijst, onmiddellijk achter Jean Pierre van Rossem. Zij had daarvoor de nodige lessen in staatszin en politicologie met succes gevolgd. Om nu, op een paar dagen tijd, een pasklare opvolgster te vinden, is geen makkelijke oefening. De kandidate zal immers eerst met goed gevolg een spoedcursus moeten volgen. Geen sinecure. Er zijn wel acht kandidaturen binnengelopen, maar geen van hen lijkt te kunnen voldoen. Er wordt verder gezocht.

Voor de Vlaamsbrabantse Kamerlijst komt nieuwkomer Gretel Cleemput op plaats zes.

superstart.beVoor de Antwerpse lijst van het Vlaams Parlement vond lijsttrekster en partijvoorzitter Nora Azdad een schitterende running mate, goed voor twintigduizend stemmen. Hij komt op plaats twee. In onderling overleg zal zijn naam pas worden vrijgegeven op 23 april. Het duo bereidt nu al de kiescampagne voor.

Vandaag dan trekken Nora en Jean Pierre naar Leuven, alwaar ze een deel van de nog ontbrekende handtekeningen voor Vlaams-Brabant willen ophalen. Daarbij zullen ze medewerking krijgen van Angie BatseléWerner CoxChrissy La Rebelle en mogelijks ook Danny Freeman. Tijdens het weekend zullen de laatste ontbrekende handtekeningen worden opgehaald in het shopping center ’t Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge (zie artikel hieronder).