29.09.2013 – Partijsecretaris Nora Azdad – van wie we weten dat ze sukkelt met een hartkwaal – is stilaan aan de beterhand. Vorige week ging ze uitrusten bij haar familie, maar vergat ze thuis haar smartphone, wat haar onbereikbaarheid verklaart. Stilaan staat ze weer klaar voor de partij. Ze heeft ondertussen de twee eerste lessen over Politiek, Parlement & Programma gevolgd en scoorde daarbij voortreffelijk. Helaas is er nog steeds geen budget voor de administratie, wat wel een onhoudbare situatie aan het worden is. Gisterenmorgen werd LES 2 voor de laatste keer gegeven en gisterenmiddag werd LES 3 voor de eerste keer gegeven. Afwezig waren Karina Peeters, Nathalie Rongé, Mark Moorhem en Sandra Gielen. Hierdoor komen ze niet langer in aanmerking voor een verkiesbare plaats, wel voor een plaats als waarnemer of lid van de Partijtop of de Partijraad. In die zaken moeten we streng zijn: we willen geen ongeschoolde partijleden naar de diverse parlementen sturen. Voor Dayana Oosterbos, Arnaud Fransen, Erik Bos en Fatima Doulyazal werd een oplossing gevonden. Die lees je op:
http://partijrossem.be/events/lessen-parlementaire-werking

Na twee lessen staat Steven Cruypelans nog steeds aan de leiding met het maximum van de punten, op één punt gevolgd door Jeffke Camps, op drie punten door Frans van Snick en op vier punten door Nora Azdad, Sybille Beyens, Joris Braem en Pat Seynaeve. Jammer genoeg mailde Cruypelans ons dat hij om persoonlijke redenen forfait moet geven en dat hij zich terugtrekt. Dat is minder leuk nieuws.

Op zondag 20 oktober komt de Denktank bijeen om de Partijtop en de Partijraad samen te stellen. Nog dezelfde week zal de Partijtop in spoedvergadering bijeen worden geroepen omdat er absoluut een oplossing moet worden gevonden voor de onhoudbare financiële situatie. We hebben een budget nodig voor (1) de administratie, waar we vanaf november minstens één, liefst twee betaalde medewerkers willen en voor (2) de campagnebus. Er is immers gebleken dat de meer dan 500 nieuwe leden die nog niet betaalden fake zijn. Het laat zich raden welk bendetje verzuurde azijnpissers zich daarmee heeft ingelaten. Het contact met Immo Trudo is op een sisser uitgelopen. Op de eerste vergadering van de Partijtop zullen een aantal voorstellen worden besproken.