26.10.2013 –  De voorzitterverkiezingen zijn in een erg gezellige en constructieve sfeer verlopen. Bij de verkiezingen van de ondervoorzitter en campagneleider haalde Philip Wille de Wael alle acht de stemmen, wat impliceert dat zijn opponent Pedro Samaey zeer sportief zijn stem aan Philip afstond. Als secretaris werd Joris Braem unaniem verkozen. Daarna volgde een reeks constructieve voorstellen m.b.t. ledenwerving waarbij kaartenverkoop mogelijk zal gemaakt worden in café’s, dagbladwinkels en kapperszaken.

Daarna kwam het Partijbestuur bijeen voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter ter vervanging van Jean Pierre van Rossem. Van de drie kandidaten hield Patrick Symons een korte maar zeker de meest opmerkelijke speech. Daarin verklaarde hij enkel te zijn opgekomen toen het nog onduidelijk was of Nora Azdad zich al dan niet kandidate zou stellen, en dat hij het enkel deed om te beletten dat het een one man show zou worden indien Olivier van Cranenbrouck de enige kandidaat zou zijn geweest. Olivier stelde zich zelf voor als consultant in immobiliën, herinnerde er enkel zijdelings aan dat hij beheerder was van de Ferrariclub (al wou hij niet dat dit enige invloed had op het stemgedrag) en vertelde dat hij door JPVR als kandidaat werd gevraagd voor de geval dat Nora Azdad zich geen kandidaat zou stellen en het zou gehouden hebben op haar positie als partijsecretaris. Nora Azdad hield het bij een eenvoudig betoog, herinnerde eraan dat zij samen met Benny Willems aan de wieg had gestaan van R.O.S.S.E.M. II, en dat zij de partij enkel wilde leiden als ze daarbij kon rekenen op het voltallige partijbestuur. Ze vond het tijd dat de partij na anderhalf jaar aftasten van de posities eindelijk begon aan de ruk voorwaarts en hoopte dat er vanaf nu eindelijk kon worden begonnen met het goede nieuws over de partij nu alle postjesjagers, egotrippers of boelmakers definitief waren verwijderd.

De stemming verliep in een gemoedelijke sfeer met één stem voor Patrick (die gevraagd had voor de anderen te stemmen), vier voor Olivier en acht voor Nora. Hiermee werd zij de nieuwe partijvoorzitter. Nora was zichtbaar ontroerd toen haar beide kids plots de vergaderzaal binnenkwamen met een prachtige bloementuil om haar met de nodige dosis zoetjes te overladen. Er volgde een daverend applaus.

nora azdad

Nu Nora tot partijvoorzitter werd gekozen moest er dus een nieuwe partijsecretaris worden gekozen. Hiervoor stelden vier dames zich kandidaat: Marleen van Vaerenbergh, Sybille Beyens, Shelly Debaere en Jasmina Mouton. Deze laatste was ook gekomen om in samenspraak met GAIA ons programma over dierenleed op punt te stellen. Omdat dit een substantieel onderdeel is van het partijprogramma zal er een werkgroep worden opgestart met naast Jasmina ook Angie Batselé en Chiara Schiavone. Uiteindelijk haalde Marleen van Vaerenbergh, die reeds het langst bij de partij is, het voor de plaats als partijsecretaris met zes stemmen tegen vier voor de nieuwkomer Sybille Beyens en drie voor nieuwkomer Shelly Debaere (beiden nieuw sinds de start van de lessen op 7 september).

Daarna gingen alle aanwezige leden van de Partijraad en het Partijbestuur verbroederen in de hyperleuke kroeg ’t Nieuwhuys waar eenieder kon genieten van een zalige en hypercollegiale sfeer – nooit eerder gezien op een vorige partijvergadering – en waar er naar hartelust werd genoten van het zelfgebrouwen bier van kroegbaas Jan de Wachter. Kort na middernacht werd de bijeenkomst opgeheven en volgde er nog een kort informeel onderhoud tussen voorzitter en ondervoorzitter.