05.04.2014 – Komende de dinsdag is het feest voor Philip en Sybille, de twee gewezen bestuursleden die zichzelf in de nacht van vrijdag op zaterdag op 25 en 26 maart uit de partij hebben gewerkt. Twee nobele onbekenden bij het grote publiek staan dan – hun grote droom – eindelijk in de boekskens, met foto en al. Het zichzelf verongelijkt voelende duo start daarmee een partijtje stevig natrappen op – partijtje dat Sybille al op 25 maart aankondigde toen ze op de gesloten facebook groep “Leden ROSSEM” het volgende schreef:

“Jean Pierre van Rossem, als ik morgen de vuile was buiten hang, dan hoef je niet eens meer op nummer 3 te gaan staan! Dan staat ROSSEM morgen in alle kranten!! Maar wel de allerlaatste keer dan! Sorry, maar ik had wel wat meer begrip van jou verwacht! (…) Voor zover ik weet, heb ik niemand publiekelijk aangevallen! Maar ik heb wel serieuze bewijzen hoor… en de pers gaat er verzot op zijn. Jij hoeft zelf niet te buigen of te plooien – dat doet de buitenwereld wel voor jou! En gans de partij gaat mee ten onder… (…) Ik denk dat het nu wel te laat is om nog te zwijgen!! En zeker nu Jean Pierre van Rossem weeral wil beweren dat ik leugens vertel ! Ik heb verdomme genoeg bewijzen waar de pers zal van snoepen… Ik ben zijn leugens beu … Met mij staat of valt de partij – geloof me gerust !! En jij, Philip Wille De Wael, hoeft hier niks meer te schrijven – des te interessanter wordt het voor de pers! Dan hebben wij als zogezegde egotrippers toch ons tv-moment, want voor de partij zit dat er niet meer in !!”

Hoe ver kan iemand naast zijn/haar schoenen lopen? Hoe dik is de nek van Sybille om te durven schrijven dat de partij met haar staat of valt? Er werd regelmatig (ten onrechte) geschreven dat ROSSEM een eenmanspartij is, maar daarbij heeft niemand dit ooit gerelateerd met de volslagen onbekende Sybille Beyens. Daarbij dacht men steevast aan JPVR, toch nooit aan een simpele figurante in B-filmpjes. Maar ja, hoor, Sybille – in pure Jean d’Arc stijl – en Philip – zonder stijl, als naar gewoonte – zijn daarop de boer op gegaan, hebben met hun verhaal de roddelbladen afgedweild. Dus is het koppel vanaf dinsdag in heel Vlaanderen te bewonderen in zulke ernstige politieke media als Dag Allemaal en Story. In hun ogen bereiken ze dus vanaf dinsdag een BV status. Nu enkel nog wachten op een uitnodiging van Hollywood.

Met welk verhaal trekken ze dan de wijde wereld in? Ze zijn naar eigen zeggen uit de partij gezet omdat JPVR verliefd was op de grote Sybille en omdat zij hem gedumpt heeft voor Philip. Gewoon uit wraak dus. Te gek voor woorden. Iedereen weet op wie JPVR lang verliefd was en in dit verband viel steeds dezelfde naam, nooit die van Sybille Beyens. Maar ja hoor, Sybille werpt meteen forse bewijzen op tafel, facebook mailtjes die JPVR haar ooit verstuurde op een moment dat het slecht ging tussen hem en zijn grote liefde, dat hij suicidaire neigingen had en de ellende van zich af moest schrijven. Meer dan een therapeutisch geschrijf was dit niet. Daarmee naar de pers lopen is weinig koosjer, zoiets doen gewone mensen niet. Als hier iemand gedumpt werd was het toch Sybille, die met haar klikken en haar klakken uit de partij werd gezet toen ze meende met die ontvangen mailtjes chantage te kunnen plegen. Maar haar berekening klopte niet. Hoe graag JPVR zijn geliefde ook zag, hoe ongaarne hij het met haar tot een breuk zou laten komen, hij zou nimmer of nooit gezwicht zijn voor chantage.

Daarna is het de beurt aan Philip die eerder al twee keer als ongezonde strever uit de partij werd gezet, maar die een eerste keer kon terugkomen ten nadele van een vijftal personen die hij valselijk beschuldigde, en die een tweede keer zijn vel kon redden omdat de ontzetting niet volgens de statuten was verlopen. Iemand die zowat ieder partijlid weg wilde en van wie niemand zich wou voorstellen dat JPVR zo’n figuur de kans zou geven een Kamerzetel te bemachtigen. Uiteraard gaf JPVR niet en spande hij hem een dodelijke valstrik door hem tijdens de laatste bestuursvergadering een document te laten tekenen dat hij zonder verdere procedure aan de deur zou worden gezet als hij niet ophield medekandidaten publiek te beledigen. Wie Philip ook maar een klein beetje kende wist dat dit hem fataal zou worden, want eigenlijk deed hij nooit iets anders dan concurrenten openlijk in diskrediet te brengen, niet op zijn minst zijn collega vice-voorzitter Dieter Bersieck– hét werkpaard van de partij. En iedereen wist dat Philip – man zonder diploma’s – pathologisch jaloers was op de jongeren uit de partij die wèl universiteit liepen. Jeffke Camps was voor hem een rode lap op een stier, heeft hij tientallen keren de grofste beledigingen naar de kop geslingerd. En F. R. was ex definitione een fils à papa omdat alle jonge universitairen dat waren in het ziekelijk jaloerse brein van Philip.

Typerend voor het Streber-gehalte van Philip en Sybille – die ondertussen een relatie hadden – was dat geen van beiden dat aan de andere partijleden durfde zeggen, uit schrik dat ze hun verkiesbare plaats (sic) zouden verliezen als dat JPVR ter ore kwam. Toen het eindelijk uitlekte vroeg JPVR Philip uitdrukkelijk waarom hij dat zo lang verzweeg, dat toch niemand het recht had zich te bemoeien met het privé leven van anderen. Waarop Philip antwoordde dat Sybille schrik had haar tweede plaats te verliezen en JPVR in een luide lach schoot. Meer dan een schrijfmaatje voor zwarte dagen was ze nooit geweest en algauw schreef hij haar niets meer omdat ze niet van het gewenste literair niveau was. Het opstappen van Sybille en Philip had helemaal niets te maken met “de afgewezen charmeur” maar was doodeenvoudig het gevolg van de chantagepoging van Sybille en de onweerstaanbare drang van Philip van concurrenten te beledigen en verdacht te maken.

Diezelfde Philip pakt nu in de boulevardbladen uit met het verhaal dat JPVR rijk geworden is met de verkoop van lidkaarten: JPVR heeft een pyramidesysteem uitgedokterd waarbij ieder partijlid twaalf lidkaarten moet verkopen aan anderen die er weer twaalf moeten verkopen, enzovoort. Aan fantasie heeft het Philip, die ooit een derde van alle gedrukte lidkaarten mee huiswaarts nam, zonder ze ooit te betalen, inderdaad nooit ontbroken. Waar gaat het over? Van september tot november gaf de stichter van de partij inderdaad les in politieke beginselen aan mensen die op de kieslijsten wilden staan. Hij deed dit in kleine groepjes en vroeg er geen vergoeding voor. Wel kregen de 30 lesvolgers 12 lidkaarten mee die ze konden verkopen aan 12,50 euro (150 euro in totaal). Het ging dus in totaal om 4.500 euro (waarvan bijna de helft nooit werd betaald), niet eens genoeg om de huisvestingskosten van de partij te delgen.

Philip zou Philip niet zijn als hij niet meteen naar grotere cijfers greep, kwestie van indruk te maken. Zo vertelt hij (allicht de “harde bewijzen” waarover Sybille het had?) dat JPVR voor 100.000 euro schulden heeft bij partijleden. Zullen we ze even opsommen, ja (JPVR deed het al eerder op de facebook pagina van de partij): Het gaat om 1750 euro van Frans van Snick, om 500 euro van Angie Batselé, om 160 euro van Philip, om 150 euro van Patricia Leemans, om 50 euro van Werner Cox, en om 250 euro van X.X., een totaal van 2.860 euro. Dat JPVR sedert maart 2013 een totaal aan 4.425 euro heeft moeten voorschieten aan mensen die hun treinticket of taxi niet konden betalen, dat JPVR al die tijd de huur van het partijlokaal (de benedenverdieping) uit eigen zak kon betalen, dat JPVR zijn hele inboedel heeft verkocht om de partij staande te houden, daar weet Philip opeens niets meer van, maar van die 100.000 euro dat weet hij heel zeker. Net als hij weet dat het gouden horloge van JPVR 50.000 euro moet hebben gekost (een blinkende Guess horloge van een paar honderd euro dat hij ooit van een Russische ex-vriendin ten geschenke kreeg). Dat zijn dan de “harde bewijzen” waarover Sybille het had.

Aan Stefan Voets, de interviewer van Dag Allemaal, wist Philip te vertellen dat dit nog maar een begin is, dat hij en Sybille ermee doorgaan tot er niets meer overblijft van ROSSEM. Onze vraag: wat van al waar het duo mee uitpakt is politiek relevant? Niets. Alletwee gedroegen ze zich alsof ze al een zetel in het Parlement hadden, Philip – toppunt van grootheidswaanzin – zat zelfs al wetsvoorstellen uit te schrijven. Geen ogenblik kwam het in zijn hoofd of in dat van Sybille op dat ze allicht nooit zouden verkozen zijn. Ook geen ogenblik werkten zij voor de partij, ze dachten alleen aan het mogelijk geldgewin voor zichzelf. De partij: dat waren zijzelf, en dat was het dan.En zij gedroegen zich ernaar. Zij lijken gedreven door pure haatgevoelens. JPVR hoopt dat de leden van onze partij straks de moeite zullen doen via lezersbrieven eens duidelijk te maken wie Philip is: een ziekelijke strever die niets of niemand ontziet en die met een resem van intriges nooit wat anders heeft gedaan dan groeperingen stuk maken. Meer energie steekt JPVR er niet meer in, hij laat hem doen. Ondertussen hebben Philip en Sybille ook strafklacht neergelegd tegen JPVR wegens laster en eerroof in het hieronder gepubliceerde artikel van 26.03.2014. De therapeute zonder diploma’s heeft er nog een klacht wegens ongewenste intimiteiten aan toegevoegd. Sorry hoor, maar JPVR heeft altijd een goede smaak voor vrouwen gehad, en het soort met zeven kinnen, zonder culturele bagage, zonder opvoeding, zonder smaak, zonder présence – dat soort heeft hem nooit geïnteresseerd.