16.11.2013 – Momenteel is partijvoorzitter Nora Azdad nog aan het aftasten of de eerstkomende vergadering van het partijbestuur beter plaatsgrijpt op vrijdagavond dan wel op zondag in de loop van de namiddag. Naar alle waarschijnlijkheid valt de beslissing nog in de loop van deze week en wordt er een datum vastgeprikt voor de nieuwe vergadering.

Haar voorganger JPVR heeft alvast gevraagd volgende punten op de agenda in te schrijven:

(1) Voorbereiding van de kieslijsten waarbij aan elk lid van het partijbestuur wordt gevraagd minstens VIER actieve medestanders aan te duiden (twee mannen en twee vrouwen) die bereid zijn (a) om op de kieslijsten te staan, (b) om in hun provincie mee te werken aan de inzameling van de handtekeningen en (c) om tijdens de sperpriode mee te werken met de plakploegen. Bedoeling is dat de namen gekend zijn tegen vergadering #3 eind december.

(2) Onderzoek in hoeverre het opportuun is Olivier van Cranenbrouck de Kamerlijst te laten trekken voor Antwerpen omdat dit een verzwakking is voor West-Vlaanderen waar we volgens het D&B onderzoek van maart het sterkst staan.

(3) Bespreking wat er nu met Limburg moet gebeuren waar Dayana Oosterbos en Arnaud Franssen niet langer meewerken en waar Sandra Gielen om familiale redenen nog steeds onbeschikbaar is. Nagaan hoeverre Jeffke Camps al is opgeschoten met een team voor Limburg.

(4) Voorbereiden van de kieslijsten voor (a) Europa en (b) Kamer & Vlaams Parlement voor de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg [Voor Oost en West-Vlaanderen doet de Partijraad o.l.v. ondervoorzitter Philip Wille de Wael dit in samenspraak met de partijvoorzitter en de partijsecretaris]. Na afloop van Vergadering #4 eind januari moeten de kieslijsten aan de pers kunnen worden voorgesteld (dan zijn wij wel de partij die daar het laatst mee klaar is). Onderzoek hoe we de kwaliteit van de kieslijsten kunnen verbeteren vermits we momenteel niet één jurist en niet één doctor in de geneeskunde op onze lijsten hebben staan. Wie zorgt straks voor de opvulling van die lacune?

(5) Nagaan of we Angie Batselé de Kamerlijst laten trekken voor Brussel dan haar wel toe te voegen aan de Kamerlijst voor Vlaams Brabant. Zo ze voor Brussel kiest nagaan wie haar medestanders kunnen zijn.

Meer nieuws allicht later deze week.