04.01.2014 – Op de buitengewone werkvergadering, voorgezeten door Nora Azdad, werd beslist dat geen van de nieuw toegevoegde personen zitting krijgt in het Partijbestuur. Het onderscheid tussen Partijraad en Partijbestuur wordt afgeschaft. Het Partijbestuur wordt beperkt tot 15 leden. N.a.v. de beslissing geen nieuw toegevoegde leden in het partijbestuur op te nemen trokken Renato Brabants en Tom Raes zich terug uit de partij. Die laatste terugtrekking werd trouwens op algemeen applaus onthaald. Er komt ook geen afzonderlijke werkgroep Dierenwelzijn. Die materie behoort tot de bevoegdheid van het Partijbestuur, net als alle andere materies. Tijdens de vergadering werd JPVR onwel zodat hij niet deelnam aan de stemmingen. Anthony Dens (in Frankrijk) liet zich verontschuldigen. Het partijbestuur bestaat voortaan uit volgende leden:

– Nora Azdad voorzitter
– Dieter Bersieck en Philip Wille de Wael ondervoorzitters
– Marleen van Vaerenbergh partijsecretaris
– Axinia Amalia; Batselé Angie; Beyens Sybille; Camps Jeffke; Dens Anthony; Limbourg Hedwig; Mouton Jasmina; Smets Eddy; Symons Patrick; Van Rossem Jean Pierre; Van Snick Frans gewone bestuursleden.

Bij afwezigheid van Nora Azdad (herstellend) zal JPVR de vergaderingen leiden.

Danny de Petter en Brenda Nerinckx kunnen worden opgeroepen als plaatsvervangend bestuurslid mochten bepaalde bestuursleden afwezig zijn.