24.12.2013 – Partijvoorzitter Nora Azdad wil zo snel mogelijk een buitengewone werkvergadering houden om te onderzoeken in hoeverre het zinvol is de Partijraad en het Partijbestuur te laten samensmelten. Ze stelt voor deze buitengewone algemene vergadering te houden met de bestuursleden die sinds aanvang werkzaam waren binnen de partij. Het betreft dan Jean Pierre van Rossem, Philip Wille de Wael, Nora Azdad, Anthony Dens, Jasmina Mouton, Marleen van Vaerenbergh, Dieter Bersieck, Hedwig Limbourg en Jeffke Camps.

Een praktische vraag is dan wel in hoeverre een vergadering met 30 man nog werkzaam is en of het niet minstens even zinvol ware geweest het Partijbestuur, dat ook instaat voor het dagelijks bestuur, te beperken tot 10 man en de Partijraad uit te breiden tot 20 man?

De partijvoorzitter wil ook dat er op de buitengewone werkvergadering democratisch wordt gestemd over de aanwezigheid in Raad en/of Bestuur van al de nieuw toegevoegde personen die de lessen in politieke opleiding niet hebben gevolgd. Het betreft hier Renato Brantano, Stijn Brouns, Isabelle Dusters, Brenda Nerinckx, Ingrid Peetermans, Tom Raes, Chiara Schiavone, Diana Shuv, Tom Teirlinck en David Vandormael die allen aan of het Bestuur, of de Raad werden toegevoegd zonder enige inspraal van de andere bestuursleden of raadsleden.

Voorts wordt de positie van een aantal partijleden in vraag gesteld, meer in het bijzonder van die leden die geregeld afwezig waren of zijn. Daartoe behoren Shelly Debaere, Arnaud Franssen, Sandra Gielen, Nathalie Rongé, Chiara Schiavone, Pedro Samaey, Pat Seynaeve, Kevin Wierinckx en Bart van der Schueren. En wat gedaan met die leden die nog steeds hun 150 euro niet hebben betaald voor de verkoop van de lidkaarten? Als ze nog geen 12 lidkaarten konden verkopen, hoe kunnen ze dan straks ooit stemmen halen bij de verkiezingen? Zekere aanwinsten voor de partij waren ongetwijfeld de lesvolgers Angie BatseléSybille Beyens, Danny de Petter, Eddy Smets, Frans van Snick en Pat Symons die ongetwijfeld in Bestuur of Raad moeten worden behouden.

Wat de nationale flyer betreft stelt partijvoorzitter Nora Azdad voor die uit te geven zonder foto’s van kandidaten, zodat er geen wrevel kan ontstaan tussen diegenen die niet en die wel met hun foto op de flyer staan.

Na afloop van de vergadering van 20 december waren een aantal leden weinig opgezet met de komst van een tweetal dierenrechtenactivisten die “bazig” overkwamen. Er werd gesuggereerd hen desnoods apart te laten vergaderen in het asiel van Pepingen met de andere leden van de werkgroep “Dierenwelzijn” omdat er nog heel wat werk is aan de voorbereiding van de tekst van de kaderwet over dierenwelzijn. Hierover zal ook moeten worden beslist op de buitengewone werkvergadering. Een datum daarvoor wordt eerstdaags vastgelegd.