26.10.2013 –  De voorzitterverkiezingen zijn in een erg gezellige en constructieve sfeer verlopen. Bij de verkiezingen van de ondervoorzitter en campagneleider haalde Philip Wille de Wael alle acht de stemmen, wat impliceert dat zijn opponent Pedro Samaey zeer sportief zijn stem aan Philip afstond. Als secretaris werd Joris Braem unaniem verkozen. Daarna volgde een reeks constructieve voorstellen m.b.t.

24.10.2013 – Het (verkeerde) gerucht dat Nora Azdad, de Moeder van de Partij, met politiek zou stoppen zorgde gisteren voor verslagenheid binnen de partij. Vandaag is echter gebleken dat daar niets van aan is en dat ze integendeel wel haar kandidatuur stelt voor het voorzitterschap. Vrijdagavond gaat het bij de verkiezing

20.10.2013– Jean Pierre van Rossem heeft besloten het voorzitterschap van de partij naast zich neer te leggen. Hij wenst zich van in de schaduw bezig te houden met aanvullingen op het partijprogramma. Bovendien vindt hij van zichzelf dat hij te veel een politiek theoreticus is dan een bekwaam organisator. We

19.10.2013 – De financiële situatie van de partij wordt, zeven maanden voor de verkiezingen, stilaan uitzichtloos. Het inkomen van de politieke vzw (Daniel Huet II) is nu al minstens sedert december 2012 ontoereikend om behoorlijk te kunnen functioneren. JPVR: “In december werden mijn drie pensioenen geblokkeerd n.a.v. een uitspraak van het Arbeidshof

08.10.2013 – De laatste tijd worden we langs alle kanten belaagd dat we bij de verkiezingen van 25 mei 2014 toch nooit de kiesdrempel zullen halen. Uiteraard werkt dit ontmoedigend op de partijmilitanten. Dit soort voorstelling, gelanceerd door prof.dr. Carl Devos in P-Magazine kadert perfect in de strategie van de grote partijen die

29.09.2013 – Partijsecretaris Nora Azdad – van wie we weten dat ze sukkelt met een hartkwaal – is stilaan aan de beterhand. Vorige week ging ze uitrusten bij haar familie, maar vergat ze thuis haar smartphone, wat haar onbereikbaarheid verklaart. Stilaan staat ze weer klaar voor de partij. Ze heeft ondertussen de twee eerste