JPVR en de R.O.S.S.E.M. Denktank hebben verschillende artikels geschreven over van alles en nog wat. Wekelijks zullen we een paar daarvan publiceren. Ziehier een greep uit wat al beschikbaar is.

03.02.2014A Vision upon our World (by M. Rasti).
ar
15.12.2013: De bankenwet van Geens proeve van incompetentieBedoeld om de Belgische banken minder kwetsbaar te maken bij een gebeurlijke nieuwe bankencrisis in Europa, is het wetsontwerp van Koen Geens nog niet eens een slag in het water. Maar hoeft dit te verwonderen? Waar is de directeur van een ziekenhuis die een keurslager aanstelt als hoofd van de afdeling chirurgie? Nochtans is het dat wat de regering-Di Rupo deed door voor de vierde keer op rij een jurist aan te duiden als minister van Financiën in plaats van een bekwaam financiëel economist.

13.11.2013: Klimaatconferentie 2015 wordt het erop of eronderWaarom het Europese systeem van cap and trade hoegenaamd niet werkt bij de beteugeling van de uitstoot van broeikasgassen, waarom het vervangen moet worden door een systeem van “single carbon tax” en waarom zonder de Verenigde Staten een wereldwijd akkoord als gepland voor 2015 een lege doos zal blijken. Een systeemtheoretische benadering à la Niklas Luhmann. 

09.11.2013: Economische groei en schuldenEen gedetaileerde uitleg waarom de huidige economische crisis geen snel voorbijgaande conjuncturele crisis is, maar weldegelijk een persisterende structurele crisis die zal blijven aanhouden zolang de overheid er niet in slaagt én de publieke schuld én de private schuld drastisch af te bouwen. Ook een uitleg waarom de beslissing van de ECB om de basisrente te verlagen crisisbevorderend is in plaats van crisisbestrijdend. Met zes interessante grafieken gebaseerd op cijfers van de OESO en van de Wereld Bank.

06.11.2013: Dexia de atoombom onder de welvaartstaatUpdating van het eerder gepubliceerde Dexia dossier van 23.08.2013 (in werkelijkheid een jaar ouder en afkomstig van de oude website). Bijgehouden tot op 5 november met een elegante dubbele en logische oplossing voor een ingewikkeld vraagstuk van financiële economie , of hoe vermijden dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de puinhopen aangericht door de megalomane Pierre Richard en zijn medeplichtigen. Een absolute must voor al wie een helder inzicht verlangt in een complex dossier.

15.10.2013: Enkele cruciale termen inzake financiële economieNuttig om te gebruiken tijdens het VUB debat met Koen Schoors op 16 oktober, al zal ik mijn best doen vaktermen zoveel mogelijk te vermijden. Hoe dan ook zal financiële economie nog vaak ter sprake komen vóór 25 mei 2014 en is het korte lexicon hierbij allicht een nuttig hulpmiddel. Lijst zal wel nog worden aangevuld.

10.10.2013Waarom een nieuwe en veel ergere bankencrisis Europa bedreigtArtikel onder constructie over een mogelijke nieuwe bankencrisis die vooral de eurozone, Groot-Brittanië en Japan nu al beloert.

09.09.2013: Partijpolitieke standpunten BuitenlandEen artikel van de Denktank over de standpunten die de partij inneemt m.b.t. buitenlandse politiek. Klemtoon ligt op indijking van oorlogsgevaar en afzwakking van de transatlantische gedachte.

06.09.2013: “De vorige keer ging ik met mijn lul naar de kiezer, nu met mijn verstand“. Interview met internetkrant waarin JPVR uitlegt wat wetenschappelijk ondersteunde politiek is. Zeker lezen vóór 26 september 2013, de dag dat JPVR in Leuven in debat gaat met staatssecretaris en fiscaal Inquisiteur John Crombez.

03.09.2013: De schaamteloze politieke benoemingenEen nieuw artikel waaruit blijkt dat de partijen aan de macht in het geheel niet geïnteresseerd zijn in goed bestuur, maar wel hoe ze met eigen pionnen die macht kunnen bestendigen.

02.09.2013: Het gelijkheidsteken va​n Siegfried BrackeWe hebben ons voorgenomen geregeld wat informatie te geven over de nationale politiek, iets wat vooral nuttig is voor de mensen die vanaf 7 september een politieke opleiding krijgen. Vandaag een leuk stukje over de koorddanserij van Siegfried Bracke, over zijn economische onkunde, over zijn partij die 4.3 % zakt in de peilingen en over de arrogantie van de N-VA burgemeester van Sint-Niklaas die een score van 84 % doodgemoederd naast zich neerlegt. Ook over wat de Walen denken van de bokkensprongen van Bracke en De Wever.

01.09.2013: Bankencrisis & CasinokapitalismeWaarom de hele bankensector kwetsbaar blijft zo lang men niet opnieuw de scheiding tussen spaarbanken en investeringsbanken doorvoert. 

31.08.2013: Over OorlogsbeheersingEen glasheldere uiteenzetting waarom de UNO en de Veiligheidsraad straks weer eens buiten spel zullen worden gezet nu het Amerikaans militair industrieel complex beslist heeft dat een militair ingrijpen in Syrië onafwendbaar is. Het betreft een tekst van 2007 die tot op vandaag brandactueel is gebleven.

30.08.2013: Waarom grote autonome investeringen nog jaren lang effect blijven hebbenEen eenvoudige uiteenzetting over het langzaam uitdovend effect van grote autonome investeringen.

29.08.2013: Een nobele hoer uit WinterswijkEen boeiende roman over de krankzinnig gestorven Hélène Willink, vermeende dochter van een textielbaron uit Gelderland. Onuitgegeven. 2008.

27.08.2013: De moord op Julien LahautHistorische reconstructie van de nimmer bestrafte moord die koningsgezinden pleegden op Julien Lahaut omdat ze dachten dat hij het was die “Vive la république” riep tijdens de eedaflegging van koning Boudewijn. Geschreven in 2010. Nooit uitgegeven.

26.08.2013: Het konijn van SchickoEén van de meer dan honderd romans die JPVR ooit schreef zonder ze te laten uitgeven. Een duivels verhaal dat leest als de bijbel. Geschreven in 2006 onder het pseudoniem X. Dhollander.

25.08.2013: Vdb en ik, gesprek met een overleden wielergod Een e-boek geschreven binnen de week na de dood van de wielrenner Frank Vandenbroucke met meerdere pakkende passages waarin JPVR heel wat van zichzelf bloot geeft. Geschreven in 2009.

24.08.2013: Waarom én Paul de Grauwe en Karel de Gucht zich vergissen? Of hoe een topeconoom en een Europees politicus zich zwaar vergissen als ze het over macroeconomie hebben.

23.08.2013 Het perverse Dexia dossier, de bom onder onze welvaartstaat. Een dossier dat iedere kandidaat die een parlementair mandaat ambieert best grondig kent alvorens naar Brussel te vertrekken. Dit is veruit het grootste probleem dat ons land te wachten staat tijdens de komende legislatuur omdat er geen normale oplossing meer voor mogelijk is.

22.08.2013 Elementaire kennis (1) – Waarheid en wetenschap. Uitleg waarom dé waarheid niet bestaat en waarom wat wij voor waar aannemen hooguit slechts voor een zeker percentage waar kan zijn. Dit artikel legt de basis voor alle kennis.

22.08.2013 Elementaire kennis (3) – Sociale dynamica en historie 250 jaar geschiedenis. De geschiedenis zoals u die nog nooit gelezen hebt: van de eerste Industriële Omwenteling tot nuEen analyse volgens de systeemtheorie van Niclas Luhmann, één van de grootste genieën van de 20ste eeuw. Iets wat u zou moeten weten indien u een politiek mandaat ambieert.

22.08.2013: De twee eerste hoofdstukken van JPVR’s nieuwste boek over “Lettrometrie”. Voor wie van literatuur houdt en zijn culturele bagage graag verrijkt…(Helaas vond ik niet hoe ik de wiskundige symbolen en de symbolen uit de propositiecalculus correct kon omzetten in Drupal).

kofferreview.nl