VOOR WIE SNEL EEN IDEE WIL KRIJGEN: Dit is een beknopt uittreksel uit ons programma zoals we het presenteren in de verschillende provincies.

EEN GREEP UIT ONS PROGRAMMA

 Economische crisis stoppen door creëren van 250.000 jobs met halvering van de jeugdwerkloosheid door 4 jaar lang 50.000 sociale woningen te bouwen gefinancierd door privé en met volkskapitaal.

 Geldverspilling stoppen door afschaffing van 400 van de 626 parlementairen, door drie parlementen i.p.v. zeven.

• Koninklijke dotatie vervangen door een royalty taks waar iedere burger zelf bepaalt hoeveel hij voor de koninklijke familie wil betalen.

• Afschaffing van GAS boetes en verbod dat rijke smeerlappen hun sanctie nog langer kunnen afkopen.

• Vermijden nieuwe bankencrisis door banken 0,05 % van hun omzet te doen storten in een verzekeringsfonds voor falende banken.

• Banken voor crisis laten betalen i.p.v. burgers

• Minimum pensioen van 1100 euro/maand door invoering van rijkentaks op alle villa’s en appartementen van meer dan 1,5 miljoen euro. Efficiënte Armoedebestrijding.

• Daling loonkost met 5 % dankzij rijkentaks.

• Europese banken laten betalen voor Dexia ramp door 0,1 % van hun omzet te storten in Dexia Noodfonds met opheffing van staatsgaranties.

 Verbetering van mobiliteit o.m. door premies voor car pooling en verstandige oplossingen voor fileproblemen.

 Stoppen van dierenleed door uitgebreide reeks maatregelen. IJveren voor een kaderwet inzake dierenwelzijn en voor een doeltreffende dierenpolitie. Dierenwelzijn moet gegarandeerd worden.

 Verwijderen van Amerikaanse nucleaire wapens uit België.

 Oprichting van een eigen Europees leger bewapend met materiaal van Europese makelij; niet langer parasiteren op de kap van de Amerikanen; oorlogsmachine NAVO afschaffen.

 Stimuleren van gebruik van geothermische energie en zonne­boilers in nieuwbouwwoningen (85 % te besparen op energiefactuur)

 Verlaging van de huur van woningen door de bouw van 200.000 nieuwe sociale woningen in vier jaar tijd.

 Betere controle op de private schulden van huishoudens en bedrijven en afbouw van de private schuld met 5 % per jaar.

 Tegen hoofddoekenverbod; bouwen, bedienen en onderhouden van bidplaatsen te financieren via kerkbelasting waarbij elke burger op belastingbrief aangeeft hoeveel hij voor welke erkende godsdienst wil afstaan. Geen overheidsgeld meer voor godsdiensten!

 Legalisering cannabis en hypocriete gedoogbeleid stoppen.

 Ondersteuning van de groene economie.

 Beteugeling van de criminaliteit door verhoging van de strafkans, verlaging van de opsluitingsduur, meer gebruik van elektronische enkelband zodat de kleine criminaliteit opnieuw kan worden bestraft.

 Uitwijzing van alle allochtonen die werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer.

 Invoering van vlaktaks: 12 % voor bedrijven; 35 % voor personen met vrijstelling van belasting voor jaarinkomens onder de 15.000 euro.